Ondernemen naast je studie
Alle informatie voor als je gaat ondernemen terwijl je studeert
Ondernemen naast je studie
Tips, informatie en interviews met student ondernemers

Belastingen

Als je gaat ondernemen, dan krijg je met de Belastingdienst te maken. Er zijn verschillende belastingen waar jij mee te maken krijgt. Sommige zijn afhankelijk van jouw rechtsvorm.

Omzetbelasting (btw-aangifte)

Als bedrijf hoef je in de meeste gevallen geen btw te betalen over de goederen die je koopt. Je moet dan als ondernemer btw-plichtig zijn, maar je mag helaas geen privé aankopen aftrekken.

Wel moet je btw betalen als je iets van een ander bedrijf koopt. Ook vraag je als bedrijf btw over je verkochte producten en diensten. Als je iets koopt, schiet je de gerekende btw voor en als je iets verkoopt krijg je meer geld binnen. Uiteindelijk zal je het verschil moeten betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal je elk kwartaal vragen om btw-aangifte te doen.

Inkomstenbelasting

In de meeste gevallen zal je als ondernemer inkomen ontvangen uit je onderneming. Over dit inkomen betaal je, net als in een loondienstsituatie, inkomstenbelasting. Je kunt het zien alsof je gewoon in loondienst bent bij jouw eigen bedrijf. Jouw inkomsten worden berekend door drie verschillende categorieën:

  • Loon uit dienstbetrekking
  • Resultaat uit overige werkzaamheden
  • Winst uit onderneming

TIP: Ben jij een zelfstandige, dan mag je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Je hoeft dan over de eerste

€ 7280 (2017) winst geen belasting te betalen!

Ben je net begonnen met je onderneming, dan mag je daarbovenop ook nog eens 3 jaar de startersaftrek toepassen. Dat is nog eens € 2123 bovenop de € 7280,-

Vennootschapsbelasting

Als natuurlijk persoon (eenmanszaak, vof, etc.) betaal je belasting via de inkomstenbelasting, maar als rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) krijg je te maken met de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Vennootschapsbelasting is 20% bij een belastbare winst tot € 200.000,-, daarboven betaal je 25% vennootschapsbelasting.

Afhankelijk van jouw bedrijf en verwachte winsten in de toekomst kan het op een gegeven moment dus interessanter zijn om bv op te richten ipv een eenmanszaak. Dit kun je goed berekenen op de website berekenhet.nl