Ondernemen naast je studie
Alle informatie voor als je gaat ondernemen terwijl je studeert
Ondernemen naast je studie
Tips, informatie en interviews met student ondernemers

Personeel en contracten

Als jouw onderneming groter begint te worden, dan is er bijna niet te ontkomen aan personeel. Maar hoe regel je personeel? Is het ook mogelijk om tijdelijk personeel te krijgen?

Personeel aannemen

Als je voor het eerst personeel wil aannemen, dan kan je dat niet zomaar doen. Hiervoor heb je een loonheffingennummer nodig. Deze kun je krijgen door je aan te melden als werkgever bij de Belastingdienst. Ook moet je via het wijzigingsformulier aan de KvK doorgeven dat u iemand in loondienst heeft.

Ook ben je verplicht om de identiteit van de werknemer te controleren. Een kopie van het paspoort met daarbij het BSN zijn daarom verplicht. Ook moet je een arbeidsovereenkomst opstellen en je houden aan het minimumloon.

Je moet ook uitzoeken wat voor een contract je jouw werknemer aanbiedt. Een tijdelijk contract of meteen een vast contract en voor hoeveel uur?

Contracten

Er zijn veel verschillende contracten af te sluiten met je personeel. Je hebt contracten voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.

Contract bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd loopt dus tot een vastgestelde einddatum of voor de duur van een bepaald project.

Dit contract eindigt automatisch op de vastgestelde datum of als het project eindigt. Bij dit contract hoef je geen opzegtermijn te hanteren.

Contract onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd staat er dus geen einddatum in het contract. Dit betekent niet dat je tot het eind der tijden aan iemand vast zit maar er zijn wel bepaalde regels waaraan je moet voldoen om een contract op te zeggen. Je moet bijvoorbeeld het opzegtermijn hanteren en je moet een ontslagvergunning aanvragen.

Nul-urencontract

Hierbij biedt je een contract waarin geen afspraak is gemaakt over het aantal te wreken uren. Je vraagt aan jouw werknemer of zij kunnen werken wanneer jij daar behoefte aan hebt, maar jouw werknemer mag dan weigeren. Je betaaltd als werkgever alleen de uren die de werknemer heeft gewerkt.

Als je werknemer 15 uur of minder per week werkt, dan ben je overigens als werkgever wel verplicht om per oproep minimaal 3 uur uit te betalen, ook als de werknemer op een dag maar 1 uur werkt.

Oproepcontract met urengarantie

In dit contract staat het aantal uur dat je minimaal moet werken en soms ook hoeveel uur je maximaal moet werken. Zo'n contract heet ook wel een min-maxcontract.

Als je jouw werknemer vraagt om te werken, dan mag hij/zij dit nog steeds weigeren, maar alleen met een goede reden. Er mag ook geweigerd worden als het maximaal aantal uren al gewerkt zijn.

Als er geen vaste werktijden zijn afgesproken en je werknemer werkt 15 of minder uur per week dan moet je per oproep minimaal drie uur uitbetalen.

Uitzendkrachten

Heb je af en toe extra werknemers nodig, maar wil je ze niet allemaal een contract bieden, omdat het maar voor een paar uur is. Dan kunnen uitzendkrachten de oplossing bieden. Je kunt een uitzendkracht al voor een paar uur inhuren. Je hoeft zelf niet op zoek naar een uitzendkracht. Je biedt alleen jouw opdracht aan bij een uitzendbureau. Je betaalt alleen voor de gewerkte uren die de uitzendkracht heeft gewerkt.

Je betaalt per uur natuurlijk wel iets meer, dan als je iemand zelf zou aannemen. Maar je hoeft niets te doen aan werving, selectie, inschrijven en administratie.